Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Budeč č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště 

1.9.2002

Obecně závazná vyhláška obce Budeč č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících  na území obce Budeč a Borová, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


1.6.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o o nočním klidu 27.10.2016
Nařízení č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 8.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Budeč č. 1/2018, o místním poplatku ze psů 1.7.2018

Obecně závazná vyhláška obce Budeč č. 2/2018, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

1.7.2018

 

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Oznámení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty
 

 

Vnitřní směrnice