Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Hasičský automobil - Budeč 2019

Vodovod

 

Obec Budeč pořídila nový hasičský dopravní automobil prostřednictvím projektu: DA OBEC BUDEČ, který byl podpořen z rozpočtu MV a Jihočeského kraje v rámci programu: Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, opatření 1, druhé podopatření – Pořízení nového DA.

 

Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč - 2017

s

Tento projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.


 

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého - 2017

Oprava nemovité kulturní památky byla provedena v roce 2017 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

 

Stromořadí Budeč - 2014

OPŽP

Tento projekt byl realizován a spolufinancován z prostředků Evropské Unie v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory  6.3 – Obnova krajinných struktur  a Státního fondu životního prostředí ČR.